wasser-10

TCC Danubius (Training and Competence Centre) centar za obuku i kompetentnost za sektor otpadnih voda u podunavskoj regiji

Organisation:
TCC Danubius EEIG
Friedenstr. 1
D-89073 Ulm

TCC Danubius EGIU
c/o Splitska 16
HR-47000 Karlovac


Uvod

Voda je resurs neophodan za život, ali i tmelj za gospodarski razvoj društva. U većem dijelu dunavske regije sektor vodoopskrbe trpi zbog zastarjele infrastrukture, a sektor odvodnje karakterizira osjetan nedostatak infrastrukture. Razlog takvog lošeg stanja je golemo kašnjenje u ulaganjima uzrokovano procesom tranzicije, Domovinskim ratom na području bivše Jugoslavije, a u novije vrijeme i financijskom krizom.
Pristupanje država u regiji Europskoj uniji (nedavno ostvareno ili se tek planira) zahtijeva modernizaciju i proširenje infrastrukture uglavnom u sektoru odvodnje otpadnih voda u svrhu postizanja standarda EU. Samo se u Hrvatskoj ulaganja u vodni sektor potrebna do 2020. godine kako bi se ispunili standardi EU procjenjuju na više od 4 milijarde eura. Međutim, u ovom sektoru još uvijek ne postoji specijalizirano osposobljavanje ili obuka kako za tehničko osoblje (održavanje i rad), tako i za rukovodeće osoblje.
TCC Danubius je inicijativa posvećena obrazovanju odraslih kroz jačanje kapaciteta i cjeloživotno učenje, registrirana u ožujku 2014. godine kao neprofitna udruga u sektoru zaštite okoliša s regionalnim pristupom na slivnom području rijeke Dunav.
Polazište je bio pilot projekt pod nazivom „Centar za obrazovanje djelatnika vodno-komunalnog gospodarstva“ (otuda i kratica TCC iz engleskog naziva Training and Competence Centre), koji su pokrenuli njemačko udruženje German Water Partnership i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac iz Hrvatske. Uz sredstva Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, kao i vlastiti doprinos i pomoć privatnih tvrtki u vodnom sektoru, pilot projekt stručnog osposobljavanja s različitim temama kao koncept cjeloživotnog učenja provođen je 2011. i 2012. godine s vrlo ohrabrujućim rezultatima. Glavni cilj te pilot faze bio je definirati institucionalni okvir za organizaciju koja bi upravljala takvim centrom i uspostaviti održivu strukturu financiranja.

tcc-danubius-kreise

U razdoblju 2013.-2014., Njemačka zaklada za okoliš (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU) je dodatnim programom bespovratne pomoći pomogla u uvođenju „sustava susjedstva" kao dodatne komponente cjeloživotnog učenja s naglaskom na razmjeni iskustava među različitim komunalnim društvima. Fokus je originalno bio na vodnom sektoru RH, ali je slijedom više zahtjeva iz susjednih država proširen na podunavsku regiju općenito. Konačan zaključak institucionalne ocjene i dijaloga među zainteresiranim stranama bio je osnivanje neprofitne udruge, europskog gospodarsko-interesnog udruženja (EGIU) s regionalnim pristupom na dunavskom slivu. To znači da se centru TCC Danubius mogu pridružiti članovi iz više zainteresiranih država, bili oni fizičke osobe, privatne tvrtke ili javne ustanove, te u sklopu takve krovne organizacije surađivati u regiji bez većih administrativnih prepreka. Inicijativa je u skladu s ciljevima i prioritetnim područjima Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR).

U međuvremenu je na čitavom području bivše Jugoslavije razvijena mreža partnerskih organizacija u regiji. Odabir država bio je motiviran i jezičnim kontekstom. Te države i dalje imaju vrlo slične jezike, čime su umanjeni napori na prevođenju materijala za obuku. Obuku treba provoditi na lokalnom jeziku predviđene ciljne skupine. Engleski je uobičajeni jezik za administrativne zadatke i vođenje projekta.

Cilj aktivnosti

Opći cilj TCC-a Danubius je poboljšati standarde zaštite okoliša za vodni sektor u dunavskoj regiji. Specifični cilj projekta je kroz funkcioniranje centra za obrazovanje i stručno usavršavanje unaprijediti stručno osposobljavanje i osigurati kvalificirano osoblje za poduzeća/komunalna društva u sektoru vodoopskrbe i odvodnje u dunavskoj regiji sa specifičnim znanjima i iskustvima za upravljanje građevinama vodoopskrbe i odvodnje. Kao posljedica toga, zbog učinkovitog i djelotvornog pogona i upravljanja vodnom infrastrukturom poboljšat će se održivost ulaganja u vodni sektor. Osim toga, to će biti centar za čitavu regiju u kojemu stručnjaci razmjenjuju najnovija znanja i inovativne ideje. tcc-danubius-kreise 

 

 

Ciljna skupina

Ciljna skupina su radnici i tehničari koji rade na različitim razinama u komunalnim društvima u svrhu unapređivanja njihovih individualnih sposobnosti i vještina i doprinosa provedbi standarda EU. Namjera je također kroz stalan dijalog s dionicima doprijeti do donositelja odluka, konzultanata i političara koji se kreću u vodnom sektoru čitave regije kako bi se ojačala njihova svijest o pitanjima vezanima uz vode i okoliš općenito 

 

Značaj djelovanja:

Tijekom probne faze u razdoblju 2011.-2013., održavani su intenzivni kontakti sa službenim dionicima u Hrvatskoj. Projekt je imao snažan učinak u Hrvatskoj i svi dionici, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i stručna udruženja (npr. Hrvatsko društvo za zaštitu voda, HDZV), podupiru rad TCC-a Danubius sudjelovanjem u Savjetu te organizacije. 

tcc-danubius-kreise

Dosad je TCC kroz pristup cjeloživotnog učenja proveo specifične kratke tečajeve (obuka) i tzv. „sustav susjedstva" (razmjena iskustava). U siječnju 2016. započela je modularna šestotjedna obuka za upravitelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To je prvi tečaj u regiji koji nudi osnovnu kvalifikaciju za osoblje koje upravlja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Stručno osposobljavanje stručnjaka koji rade na različitim razinama (radnik, tehničar, inženjer) a koji pružaju usluge u sektoru vodoopskrbe i odvodnje je nužan preduvjet za postizanje i održivost propisanih standarda zaštite okoliša EU u ovoj regiji. Poticanje razmjene iskustava u komunalnom sektoru kao i pomoć u prijenosu znanja i iskustava na svim razinama i multiplikacija informacija prikupljenih u nekoliko država pridonijet će razvoju i ostvarivanju ekološkog, tehničkog i znanstvenog napretka u čitavoj regiji.

Održivost i kvaliteta

TCC Danubius je neprofitna udruga posvećena isključivo izgradnji kapaciteta, prijenosu znanja i razmjeni iskustava u sektoru zaštite okoliša. Već su uspostavljeni kontakti s relevantnim organizacijama u drugim državama u dunavskoj regiji kako bi se na te države mogla prenijeti iskustva i alati stečeni u Hrvatskoj.

tcc-danubius-kreise

Održivost djelovanja se postiže suradnjom s relevantnim institucijama s iskustvom u međunarodnom vodnom sektoru. Njemačko udruženje za vodoopskrbu, odvodnju i otpad (DWA) je jedan od glavnih dionika za određivanje standarda i regulativu ne samo u Njemačkoj već i u Europi i s velikom ponudom mjera osposobljavanja i obuke. DWA djeluje kao vanjski revizor za održavanje standarda kvalitete TCC-a Danubius. Djelovanje centra podupire i organizacija German Water Partnership sa svojim članovima, kao i povezane njemačke institucije i ministarstva. 

 

Kontakt

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
webpage: www.tcc-danubius.eu

TCC concept-paper 2014 en-1

>> Preuzimanje "O nama"

 

TCC Danubius

Dr. Heike Burghard
+49 175 725 47 92

Krešimir Veble
+385 98 246 244

info@tcc-danubius.eu


T +49 8284 99 83 24
Fax +49 8284 99 83 28
M +49 175 725 47 92
TCC-Presentation
Water Berlin 2015

 

 

tcc danubius logo 100

 

>> Download PDF